Tööstuslikud jahutuse ja külmutuse lahendused

ICP Solutions OÜ pakub tööstusklientidele erinevaid jahutuse ja külmutuse terviklahendusi!


Soojustagastuse / jääksoojuse lahendused soojusenergia kasutamiseks

Suur enamus tootmisprotsessidest hõlmavad endas soojusenergia kasutamist või vähemalt hõlmavad endas mingisugust energia muundamist tööks. Väga paljudel juhtudel osa energiast siiski läheb protsessis kaduma soojusenergia eraldamisega atmosfääri aga üha enam kasutatakse soojustagastuse lahendusi ning suunatakse jääksoojus uuesti kasutusse.

ICP Solutions OÜ lahenduste portfellis on väga palju erinevaid lahendusi jääksoojuse ammutamiseks, kasutame nii rätsepalahendusena valmistatud soojuspumpasi kui ka erinevaid soojusvahetite kombineerituid lahendusi.


Soojustagastuse / jääksoojuse lahendused elektrienergia tootmiseks

Piisaval hulgal jääksoojusest on võimalik toota ka elektrienergiat, siiski enamasti on vaja selleks kõrgema temperatuuriga soojusenergiat (üle 300° C). 

Auditeerimise tulemusena on võimalik välja pakkuda optimaalseim ja energiaefektiivseim lahendus, mis ka majanduslikult on tasuv.

ICP Solutions OÜ on kogenud partner teie ettevõttele arendmaks jääksoojuse elektrienergia tootmise lahendusi! 


Tööstuslikud anaeroobsed reovee töötlemise lahendused

Anaeroobne reovee töötlemine on parim alternatiiv standartsele aeroobsele reovee töötlemise lahendusele. Põhiline vahe väljundis on see, et anaeroobse reovee töötluse tulemusena tekib ka biogaas ning anaeroobne muda mis on 20 korda kompaktsem kui aeroobsel süsteemil. Ühe suure eelisena võib veel välja tuua, et installatsiooni jalajälg on samuti ligi 20 korda väiksem ja seadmete investeering on kah kuni 50% väiksem.

ICP Solutions OÜ pakub väga innovaatilist anaeroobset reovee töötlemise lahendust, mis muudab arusaama tööstuslikust reovee töötlemisest!