Prügilagaasi kogumise ja töötlemise lahendused

Tänapäeva jäätmekäitluse direktiivid näevad ette, et tavaline prügi maha ladestamine ei ole õige viis jäätmete käitlemiseks ning olemasolevad prügilad tuleb sulgeda ja kinni katta ning rajada uued moodsad jäätmekäitlusjaamad. Prügilate sulgemisel hakkab anaeroobses keskkonnas prügi käärima ja tekib nn. „prügilagaas“ mis sisaldab kasutatavat energiat.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte prügilagaasi kogumise lahendusi kui ka süsteemi erinevaid komponente.


Biolagunevatest jäätmetest biogaasi kääritamise lahendused

Kas sorteeritud biojäätmed või tööstustoodangu jääkproduktina tekkivad orgaanilised jäätmed sobivad ideaalselt biogaasi tootmiseks.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte tööstsliku biogaasi tootmise, käitlemise lahendusi kui ka protsessi erinevaid komponente.


Tööstuslikud anaeroobsed reovee töötlemise lahendused

Anaeroobne reovee töötlemine on parim alternatiiv standartsele aeroobsele reovee töötlemise lahendusele. Põhiline vahe väljundis on see, et anaeroobse reovee töötluse tulemusena tekib ka biogaas ning anaeroobne muda mis on 20 korda kompaktsem kui aeroobsel süsteemil. Ühe suure eelisena võib veel välja tuua, et installatsiooni jalajälg on samuti ligi 20 korda väiksem ja seadmete investeering on kah kuni 50% väiksem.

ICP Solutions OÜ pakub väga innovaatilist anaeroobset reovee töötlemise lahendust, mis muudab arusaama tööstuslikust reovee töötlemisest!