Põllumajanduslikud biogaasi kääritamise ja töötlemise lahendused

Põllumajanduslikud biogaasi tootmise lahendused hõlmavad endas toorme (sõnnik, silo ja muu biolagunev toore) käitlemist, olgu see siis tahke või vedel, toorme kääritamiseks vajalikke mahuteid ning biogaasi kogumissüsteeme. Biogaasi töötlemine peale kogumist sõltub selle edasisest kasutamise otstarbest ja gaasile esitatavatest nõuetest.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte biogaasi tootmise lahendusi kui ka protsessi erinevaid komponente.


Biolagunevatest jäätmetest biogaasi kääritamise lahendused

Kas sorteeritud biojäätmed või tööstustoodangu jääkproduktina tekkivad orgaanilised jäätmed sobivad ideaalselt biogaasi tootmiseks.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte tööstsliku biogaasi tootmise, käitlemise lahendusi kui ka protsessi erinevaid komponente.


Sisepõlemismootorite baasil erinevate gaasidega töötevad koostootmise lahendused

Sisepõlemismootori baasil töötavad koostootmise jaamad kasutavad kütuseks gaasi ning sobib peaaaegu igasugune põlev gaas. Äärmiselt töökindel ja mugavalt lihtsa opereerimisega koostootmise lahendus.

ICP Solutions OÜ pakub erineva võimsuse ja pakendiga (konteiner, helikindel konteiner, siseruumi paigaldatuna) koostootmisjaamade võtmed kätte pakette. 


Biomassi (hakkepuit, raiejääk jne.) baasil auru ja vee katlamajad

Hakkepuidu ja muu biomassi kasutamine kütusena on ühe süvenev trend kuna lahendused on muutunud väga töökindlaks ja kütuse hind, võrreldes fossiilsete kütustega, on ligi 2 kuni 3 korda odavam.

ICP Solutions OÜ pakub erinevata põlemistehnoloogiatega ( restkolle, keevkiht jne) auru ja kuuma vee katlamaju võimsusega 0,5 kuni 20 MW.


Biomassi (hakkepuit, raiejääk jne.) baasil koostootmise lahendused

Biomassi kasutatakse üha enam koostootmisjaamade kütusena kuna see on taastuv kütus ja ka kõvasti odavam kui fossiilsed kütused. Lahendusi on mitmeid nagu näiteks ORC (termaalõli katlaga), auruturbiiniga ja ka puugaasi lahendused, meil on olemas partnerid kõikidele nendele lahendustele.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte meetodil kui ka eraldi komponente biomassi pealt toimivate koostootmisjaamade tarvis.