Biolagunevatest jäätmetest biogaasi kääritamise lahendused

Kas sorteeritud biojäätmed või tööstustoodangu jääkproduktina tekkivad orgaanilised jäätmed sobivad ideaalselt biogaasi tootmiseks.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte tööstsliku biogaasi tootmise, käitlemise lahendusi kui ka protsessi erinevaid komponente.


Sisepõlemismootorite baasil erinevate gaasidega töötevad koostootmise lahendused

Sisepõlemismootori baasil töötavad koostootmise jaamad kasutavad kütuseks gaasi ning sobib peaaaegu igasugune põlev gaas. Äärmiselt töökindel ja mugavalt lihtsa opereerimisega koostootmise lahendus.

ICP Solutions OÜ pakub erineva võimsuse ja pakendiga (konteiner, helikindel konteiner, siseruumi paigaldatuna) koostootmisjaamade võtmed kätte pakette. 


Biomassi (hakkepuit, raiejääk jne.) baasil auru ja vee katlamajad

Hakkepuidu ja muu biomassi kasutamine kütusena on ühe süvenev trend kuna lahendused on muutunud väga töökindlaks ja kütuse hind, võrreldes fossiilsete kütustega, on ligi 2 kuni 3 korda odavam.

ICP Solutions OÜ pakub erinevata põlemistehnoloogiatega ( restkolle, keevkiht jne) auru ja kuuma vee katlamaju võimsusega 0,5 kuni 20 MW.


Biomassi (hakkepuit, raiejääk jne.) baasil koostootmise lahendused

Biomassi kasutatakse üha enam koostootmisjaamade kütusena kuna see on taastuv kütus ja ka kõvasti odavam kui fossiilsed kütused. Lahendusi on mitmeid nagu näiteks ORC (termaalõli katlaga), auruturbiiniga ja ka puugaasi lahendused, meil on olemas partnerid kõikidele nendele lahendustele.

ICP Solutions OÜ pakub nii võtmed kätte meetodil kui ka eraldi komponente biomassi pealt toimivate koostootmisjaamade tarvis.


Tööstuslikud jahutuse ja külmutuse lahendused

ICP Solutions OÜ pakub tööstusklientidele erinevaid jahutuse ja külmutuse terviklahendusi!


Soojustagastuse / jääksoojuse lahendused soojusenergia kasutamiseks

Suur enamus tootmisprotsessidest hõlmavad endas soojusenergia kasutamist või vähemalt hõlmavad endas mingisugust energia muundamist tööks. Väga paljudel juhtudel osa energiast siiski läheb protsessis kaduma soojusenergia eraldamisega atmosfääri aga üha enam kasutatakse soojustagastuse lahendusi ning suunatakse jääksoojus uuesti kasutusse.

ICP Solutions OÜ lahenduste portfellis on väga palju erinevaid lahendusi jääksoojuse ammutamiseks, kasutame nii rätsepalahendusena valmistatud soojuspumpasi kui ka erinevaid soojusvahetite kombineerituid lahendusi.


Tööstuslikud anaeroobsed reovee töötlemise lahendused

Anaeroobne reovee töötlemine on parim alternatiiv standartsele aeroobsele reovee töötlemise lahendusele. Põhiline vahe väljundis on see, et anaeroobse reovee töötluse tulemusena tekib ka biogaas ning anaeroobne muda mis on 20 korda kompaktsem kui aeroobsel süsteemil. Ühe suure eelisena võib veel välja tuua, et installatsiooni jalajälg on samuti ligi 20 korda väiksem ja seadmete investeering on kah kuni 50% väiksem.

ICP Solutions OÜ pakub väga innovaatilist anaeroobset reovee töötlemise lahendust, mis muudab arusaama tööstuslikust reovee töötlemisest!