2018 – Eestis algab biometaaniajastu

Biometaaniajastu saab alguse lihtsast tõsiasjast – järgmise kolme aasta jooksul maksab Eesti riik selle gaasi tootmiseks vähemalt kokku ligi 28 miljonit eurot toetust, mis tuleb CO2-kvoodi enampakkumise müügituludest ning on tingitud Pariisi kliimaleppes võetud kohustusest.

Viljandimaale Eesti esimest, 5 miljonit eurot maksvat biometaanitehast rajava ICP Solutions OÜ juhatuse liige Siim Tenno on kindel, et biometaan on lähiaastate mood ja Eesti edulugu. „Biometaan on väga perspektiivne taastuvkütus, sest teda saab toota pea kõigest – tooraineks sobivad näiteks sõnnik ja läga, silo, biojäätmed ja reoveesete jms,“ ütles Siim Tenno. „Teiseks on kindlasti oluline, et biometaani tootmisel on toormepinna ühikult saadav bioenergia suur, mis tähendab, et tootmine on efektiivne. Ja kolmandaks on ka saadav gaas efektiivne – ühe kilogrammi biometaaniga saab sõita sama palju kilomeetreid kui ühe liitri diislikütusega, kuid rahalises mõttes on tänaste hindade juures biometaaniga autosõit diislikütusega sõitmisest ca 1,5 korda soodsam.“

Read more