ICP Solutions käis rääkimas Äripäeva raadios

ICP Solutions käis rääkimas Äripäeva raadios biometaanist – Kuula saadet järgi Read more

Kuidas tootmises säästa sadu tuhandeid eurosid?

Valgas asuv Atria Eesti tehas alustas märtsikuus tööd hakkpuidu aurukatlamajaga, mille tulemusel peaks tõhustuma nii tehase töö kui ka toimuma kokkuhoid küttekuludelt.

Tehase tootmisefektiivsus tõusis 50 protsendilt 90 protsendini. Read more

Aegviidus alustas tööd uuenduslik katlamaja

AS Aegviidu Puit leidis lahenduse puidutööstuseid vaevavale tavapärasele probleemile, et töötlemisel tekkivate kõrvalproduktidega, näiteks koore- ja palgijuppidega, pole midagi mõistlikku peale hakata – värskelt valminud uuenduslik katlamaja lubab ka märjad puidujäätmed soojuseks muuta.

„Uue katlamajaga lõime piltlikult öeldes kaks kärbest – esmalt saame muidugi oma põhitoodangut, Nordwoodi kaubamärgi all müüdavat puitmaterjali senisest tõhusamalt kuivatada, lisaks saame aga nüüd kõik töötlemisel tekkivad kõrvalproduktid ja puidujäätmed soojuseks muuta ning seeläbi efektiivsemalt toota,“ ütleb ASi Aegviidu Puit tehnika- ja arendusjuht Jaanis Palm. „Paar korda proovisime neid koore- ja palgijuppe ka elektri- ja soojatootjatele müüa, aga need tunnistati liiga niisketeks siiski.“

Read more

2018 – Eestis algab biometaaniajastu

Biometaaniajastu saab alguse lihtsast tõsiasjast – järgmise kolme aasta jooksul maksab Eesti riik selle gaasi tootmiseks vähemalt kokku ligi 28 miljonit eurot toetust, mis tuleb CO2-kvoodi enampakkumise müügituludest ning on tingitud Pariisi kliimaleppes võetud kohustusest.

Viljandimaale Eesti esimest, 5 miljonit eurot maksvat biometaanitehast rajava ICP Solutions OÜ juhatuse liige Siim Tenno on kindel, et biometaan on lähiaastate mood ja Eesti edulugu. „Biometaan on väga perspektiivne taastuvkütus, sest teda saab toota pea kõigest – tooraineks sobivad näiteks sõnnik ja läga, silo, biojäätmed ja reoveesete jms,“ ütles Siim Tenno. „Teiseks on kindlasti oluline, et biometaani tootmisel on toormepinna ühikult saadav bioenergia suur, mis tähendab, et tootmine on efektiivne. Ja kolmandaks on ka saadav gaas efektiivne – ühe kilogrammi biometaaniga saab sõita sama palju kilomeetreid kui ühe liitri diislikütusega, kuid rahalises mõttes on tänaste hindade juures biometaaniga autosõit diislikütusega sõitmisest ca 1,5 korda soodsam.“

Read more