Hakkepuidu (biomass, raiejääk, saetööstuse jääk jne) baasil auru ja vee katlamajad