Sisepõlemismootorite baasil erinevate gaasidega töötavad koostootmise lahendused